Nederland in het kort  
  1598 - 1621    
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden      Zuidelijke Nederlanden
1555 - 1581/1598 Filips II
1598 - 1621 Isabella van Spanje
1621 - 1665 Filips IV
   
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1581 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1473 - 1795 Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland
1519 - 1795 Stadhouders in Groningen en Drenthe
   
1568 - 1648 Tachtigjarige Oorlog
1588 - 1654 De Nederlands-Portugese oorlog
 
 
<< 1581-1598  
               
1598 - 1621
                  Noordelijke Nederlanden
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
       
1585/9-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
       
1590-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
Stadhouder Friesland
       
1584-1620
      Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
Stadhouder Gron./Drenthe
       
1584-1620
      Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
         
1568-1648
      Tachtigjarige Oorlog
 
1588-1654
  De Nederlands-Portugese oorlog
                   
                  Zuidelijke Nederlanden
         
1555-'81/98
      Filips II
Landvoogd Zuid.Nederl.
       
1596-1598
      Albrecht VII van Oostenrijk
Gouverneur Opper-Gelre
       
1593-1611
      Herman van den Bergh
Stadhouder Limburg
       
1597-1612
      Gaston Spinola
         
1568-1648
      Tachtigjarige Oorlog
       
     
                  Filips II schenkt Albrecht en Isabella de Zuidelijke Nederlanden
         
1598
      Isabella van Spanje komt op 6 mei 1598
        
      door de Akte van Afstand aan het bewind in de Zuidelijke Nederlanden
Landvoogd Zuid.Nederl.
       
1598-1621
      Albrecht VII van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia van Spanje   als soevereinen
                   
       
       
1600
       
1600
      Slag bij Nieuwpoort
       
       
1602
       
1602
     

Oprichting van de Vereenigde Oost-lndische Compagnie VOC

                 
       
1605
     

Geboorte Filips IV    Valladolid 8 april 1605 – Madrid 17 sept 1665
Zoon van Filips III van Spanje en Margaretha van Oostenrijk
Hij was van 1621 tot 1665 koning van Spanje, soeverein van de Spaanse Nederlanden en van 1621 tot 1640 als Filips III koning van Portugal
Tijdens zijn bewind kwam de Tachtigjarige Oorlog ten einde: in 1648 erkende hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als onafhankelijke staat

1621-1665

       
       
1606
       
1606
      AustraliŽ wordt ontdekt door Willem Janszoon
         
       
1606
       
1606
      Geboorte Rembrandt Harmenszoon van Rijn in Leiden
       
       
1607
       
1607
      Zeeslag bij Gibraltar
Een Spaanse vloot voor anker in de Baai van Gibraltar werd verrast door de Nederlandse vloot, bestaande uit 26 kleinere oorlogsschepen en vier vrachtvaarders die werd geleid door Jacob van Heemskerck op 25 april 1607. Gedurende de vier uur durende actie werd de gehele Spaanse vloot vernietigd
De Nederlanders verloren 100 man waaronder admiraal Van Heemskerck
       
       
       
1609-1621
      Het Twaalfjarig Bestand of Treves was een periode van 12 jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks door de opstandelingen in de Republiek en de Spanjaarden werd gevochten. Tijdens dit bestand kwam er een definitief einde aan de eenheid binnen de Republiek
       
     

 

                   
1609
       
1609
     

Henry Hudson, in dienst van de VOC, ontdekt Nieuw-Nederland

       
       
1610
       
1610
      Belegering van de stad Gulik van 29 juli tot 2 september, door het Staatse leger onder leiding van Maurits van Oranje
en het Franse leger onder leiding van maarschalk De La ChŠtre
waarna Gulik eervol bij verdrag werd overgegeven aan de belegeraars
Gulik werd overgedragen aan de vorsten van Brandenburg en Nieuwburg. Kapitein Pithaan uit het regiment van Ernst Casimir van Nassau-Dietz werd als gouverneur van Gulik aangesteld
       
       
1610
       
1610-1614
     

Pieter Both eerste gouverneur-generaal in IndiŽ

       
       
Gouverneur Opper-Gelre
       
1611-1618
      Frederik van den Bergh
       
       
1612
       
1612
      Beemster drooggelegd
         
       
Stadhouder Limburg
       
1612-1620
      Maximiliaan van Sint-Aldegonde
                 
       
1617-1619
      Op 4 augustus 1617 namen de Staten van Holland de Scherpe Resolutie aan, waarin de steden de vrijheid kregen op te treden tegen de contra-remonstranten
Prins Maurits beschuldigde Van Oldenbarnevelt, De Groot, Hogerbeets en Leedenberch van verraad en liet hen op 28 augustus 1618 arresteren
6 februari 1619 worden door de Staten‑Generaal uiteindelijk 24 rechters benoemd om recht over de gearresteerden te spreken
Johan van Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld
                 
         
1618
      Filips Willem van Oranje overleed kinderloos op 20 februari 1618
1618        
1618-1625
      halfbroer Maurits erfde zijn de titel Prins van Oranje
                 
       
1618-1619
     

Synode van Dordrecht
Het voornaamste doel was een uitspraak in het geschil tussen de remonstranten en contra-remonstranten
Er werd o.a. besloten de Bijbel in het Nederlands te vertalen
Deze Statenvertaling was in 1637 klaar

       
       
Gouverneur Opper-Gelre
       
1618-1632
      Hendrik van den Bergh
       
       
1619
       
1619
      Jan Pietersz Coen verovert Jacarta op Java door en sticht Batavia
         
       
1619
       
13 mei 1619
      Van Oldenbarnevelt wordt onthoofd wegens hoogverraad
                 
Stadhouder Limburg
       
1620-1624
      Karel Emanuel van Gorrevod
Stadhouder Friesland
       
1620-1632
      Ernst Casimir van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
       
1620-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
       
       
1621
       
1621
     

Ontsnapping Hugo de Groot uit slot Loevestein 22 maart 1621

                   
1621
       
1621
      Oprichting van de West-Indische Compagnie 3 juni 1621
                   
         
1621
      In Brussel overlijdt op 13 juli 1621 aartshertog Albrecht van Oostenrijk
                 
 

 

 

 

Home