Nederland in het kort  
  1568 - 1581   de Habsburgse Nederlanden
 
1482 - 1581/1795 Habsburgse Nederlanden
1555 - 1581/1598 Filips II
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1507 - 1592 Landvoogden over de Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1473 - 1795 Stadhouders in Gelre  Gelderland   en Opper-Gelre
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland en Overijssel, Groningen Drenthe
   
1568 - 1648 Tachtigjarige Oorlog
 
<< 1482-1568  
   
  1568 - 1581
          Habsburgse Nederlanden
     
1555-'81/98
  Filips II
Landvoogd Nederlanden    
1567-1573
  Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
   
1567-1573
  Maximiliaan van Hénin, graaf van Boussu     in dienst van Filips II
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1549-1568
  Jan van Ligne, graaf van Arenberg
Stadh. Gelre en Opper-Gelre    
1560-1572
  Karel van Brimeu
Stadhouder in Limburg
   
1542-1572
  Jan van Oost-Friesland
   
   
     
1568-1648
  Tachtigjarige Oorlog
     
   
   
1568
  De Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 was het eerste treffen tussen de troepen van Willem van Oranje en die van Alva. Het ging hier nadrukkelijk om een opstand tegen Alva en niet tegen de koning. Het vers uit het Wilhelmus, dat omstreeks deze tijd geschreven werd, herinnert hieraan: De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. De slag werd gewonnen door de opstandelingen
           
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1568-1572
  Karel van Brimeu, graaf van Megen
   
   
   
1569
  Tiende Penning van Alva
Een beruchte belastingmaatregel ingevoerd door de hertog van Alva. In werkelijkheid is de Tiende Penning van Alva nooit geheven, maar werd gedurende twee jaar afgekocht voor een bedrag van 2 miljoen gulden
   
   
   
1570
  Op 1 november 1570 worden de Nederlandse kusten getroffen door de Allerheiligenvloed die grote schade aanricht
        Johan van Oldenbarnevelt wordt advocaat bij het Hof van Holland, waar hij zich specialiseert in zaken die met dijken en drainage te maken hadden 
   
   
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht    
1572-1584
  Willem I van Oranje-Nassau    in dienst van de Staten-Generaal
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1572-1574
  Gillis van Berlaymont, heer van Hierges
Stadhouder in Gelre    
1572-1577
  Gillis van Barlaymont, heer van Hierges
Gouverneur in Opper-Gelre    
1572-1579
  Gillis van Barlaymont, heer van Hierges
Stadhouder in Limburg
   
1572-1574
  ?
           
     
   
   
1572
  Op 1 april 1572 veroverden de geuzen de Hollandse plaats Den Briel
     
   
   
1572
  Eind mei 1572 vielen de steden Valencijn Valenciennes en Bergen in Henegouwen in handen van de geuzen. Een maand later, juni 1572, sloot Enkhuizen zich aan bij de opstandelingen. Later volgden de meeste steden in Holland en Zeeland. Middelburg, Goes en Amsterdam bleven trouw aan Alva
     
   
   
1572
  Bezetting van Roermond
     
   
   
1572-1573
  Via Amsterdam, dat altijd aan de kant van de koning had gestaan, trokken de Spaanse troepen naar Haarlem. Het beleg van Haarlem duurde 7 maanden, van december 1572 tot juli 1573. Ongeveer 8.000 Spanjaarden sneuvelden en ook veel Haarlemmers werden bij de belegering van de stad vermoord
   
   
   
  Alva verlaat de Nederlanden en wordt opgevolgd door
Don Luis de Z˙˝iga y Requesens   Molins de Rey 25 aug 1528 - Brussel 5 mrt 1576
Landvoogd Nederlanden    
1573-1576
  Luis de Zúñiga y Requesens
     
   
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht    
1573-1574
  Filips van Noircarmes     in dienst van Filips II
     
   
   
1573
  Het Beleg van Alkmaar
Van 21 augustus tot 8 oktober 1573. Het beleg eindigde in Alkmaars Ontzet : de Spanjaarden moesten het beleg opgeven nadat Willem van Oranje opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar door te steken
   
   
   
1573-1574
  Beleg van Leiden
   
   
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1574-1576
  Caspar de Robles, heer van Billy
Stadhouder in Limburg
   
1574-1578
  Arnoud Huyn van Amstenraedt
         
   
1575
  Leiden krijgt op 8 februari 1575 een universiteit, de eerste van Nederland
Willem van Oranje betuigt hiermee zijn erkentelijkheid aan de Leidenaren, die het beleg door de Spanjaarden hebben weerstaan
   
   
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1576-1581
  George van Lalaing, graaf van Rennenberg      vanaf 1580 in dienst van Filips II
     
   
   
1576
  Op 4 november 1576 trokken Spaanse troepen moordend en plunderend Antwerpen binnen: 8.000 Antwerpenaren vonden de dood en duizenden gebouwen gingen in vlammen op in de Spaanse furie
     
   
   
1576
  Na het plotselinge overlijden van landvoogd Requesens werden de Staten-Generaal bijeengeroepen en sloten ze de Pacificatie van Gent, een verdrag tussen de Staten-Generaal en de opstandige gewesten Holland en Zeeland. Het bepaalt dat de Spaanse legers uit de Lage Landen moeten verdwijnen,dat de godsdienst onder de Staten-Generaal valt en niet onder de Spaanse koning, dat de bestaande plakkaten wetten tegen ketterij ongeldig zijn en alleen in Holland en Zeeland en niet in de overige gewesten mag er iets tegen het katholicisme worden ondernomen
Willem van Oranje is de stadhouder van Holland en Zeeland
Alle openbare monumenten en opschriften die de hertog Alva heeft laten maken worden vernietigd
         
   
  Alleen iemand die die Pacificatie onderschreef, mocht van de Staten Requesens opvolgen
Dat werd uiteindelijk
Don Juan van Oostenrijk    Regensburg 24 febr 1547 - Bouge bij Namen 1 okt 1578
Buitenechtelijke zoon van keizer Karel V en Barbara Blomberg
Landvoogd Nederlanden    
1576-1578
  Don Juan van Oostenrijk
   
   
   
1577
  De Unie van Brussel was een overeenkomst tussen de opstandige Nederlandse gewesten en de landvoogd Don Juan van Oostenrijk
Deze overeenkomst werd gesloten op 7 januari 1577
De landvoogd ondertekende dit verdrag en daarmee erkende hij de eerder door Nederlanders gesloten pacificatie van Gent
De Unie van Brussel was een verdrag dat onder andere bepaalde dat Don Juan de Spaanse troepen zou laten terugtrekken, hoewel dat wel tegen betaling moest worden uitgevoerd
         
   
  In 1577 werd
Matthias van Oostenrijk    Wenen 24 febr 1557 - Wenen 20 maart 1619
Zoon van keizer Maximiliaan II en prinses Maria van Spanje,
op 19-jarige leeftijd door de Staten-Generaal van de opstandige Nederlanden gevraagd om als landvoogd op te treden
De toenmalige landvoogd Don Juan had het Eeuwige Edict, waarin de opstandige gewesten afspraken met de Spaanse landvoogd hadden gemaakt geschonden met een aanval op Namen en Antwerpen. Hierna weigerden de Staten-Generaal Don Juan nog als landvoogd te erkennen
Landvoogd Nederlanden    
1577-1581
Matthias van Oostenrijk   aangesteld door de Staten-Generaal, niet erkend door de koning
         
     1578   De Alteratie is de naam voor de omwenteling in Amsterdam op 26 mei 1578 toen de katholieke stadsregering werd afgezet
           
           
   
  In oktober 1578 overleed Don Juan van Oostenrijk aan tyfus in zijn legerkamp in Bouge
Als landvoogd en legerleider werd hij opgevolgd door
Alexander Farnese    Rome 27 aug 1545 - Atrecht 3 dec 1592
Zoon van Margaretha van Parma en Ottavio Farnese
Landvoogd Nederlanden    
1578-1592
  Alexander Farnese hertog van Parma
         
Stadhouder in Gelre    
1578-1581
  Jan I de Oude van Nassau-Dietz
Stadhouder in Limburg
   
1578-1579
  Christoffel van Mondragon
   
   
   
1579
 
De zuidelijke provinciën Artesië en Henegouwen en de Franstalige Vlaamse stad Dowaai sloten op 6 januari 1579 de Unie van Atrecht, waarin zij zich weer onder het gezag het koning schaarden. In de Unie van Atrecht werd wel afgesproken dat de buitenlandse troepen zich terug dienden te trekken.
In het traktaat van Atrecht 17 mei 1579 erkennen dezelfde gewesten Farnese als landvoogd
     
   
   
1579
 

Op 23 januari 1579 tekenden Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden een eigen verdrag, de Unie van Utrecht. In de daaropvolgende maanden sloten ook de andere noordelijke provincies en veel steden in Brabant en Vlaanderen zich daarbij aan. Gent, Brussel en Antwerpen werden bestuurd door calvinistische republieken

         
Gouverneur in Opper-Gelre    
1579-1589
  Jan van Argenteau
Stadhouder in Limburg
   
1579-1597
  Claude van Wittem van Beersel
           
   
   
   
1580
  15 juni 1580 Willem van Oranje wordt door kardinaal Granvelle op last van Filips II in de ban gedaan en er wordt een geldprijs op zijn hoofd gezet. Willem van Oranje heeft zich hiertegen verzet door de Apologie van Willem van Oranje aan de Staten-Generaal aan te bieden
     
   
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe    
1580-1584
  Willem I van Oranje-Nassau
           
     
1581
  Noordelijke Nederlanden                              
     
1581
  Zuidelijke Nederlanden
     
    
         
 

 

 

 

Home