Nederland in het kort  
  1384 - 1482 de Bourgondische Nederlanden
 
1384 - 1482 Bourgondische Nederlanden
1364 - 1404 Filips de Stoute
1404 - 1419 Jan zonder Vrees
1419 - 1467 Filips de Goede
1467 - 1477 Karel de Stoute
1477 - 1482 Maria van Bourgondië
   
1433 - 1795 Stadhouders in Holland en Zeeland
1473 - 1795 Stadhouders in Gelre  Gelderland
   
1350 - 1490 Hoekse en Kabeljauwse twisten
1474 - 1477 De Bourgondische Oorlogen
 
<< 1270-1384  
      1384 - 1482
     
1350-1490
Hoekse en Kabeljauwse twisten
     
1364-1404
Filips de Stoute
         
       
    
1384
Na de dood van Lodewijk van Male is het graafschap Vlaanderen onderdeel van de Bourgondische landen
   
 
     
1384-1482
Bourgondische Nederlanden
Bourgondische Nederlanden    
         
   
1385
Dubbelhuwelijk van Kamerijk
De kinderen van Filips de Stoute, Margaretha en Jan trouwen met Willem en Margaretha, de kinderen van Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen
   
   
   
1396
  Geboorte van Filips de Goede      31 juli 1396 - 15 juni 1467
Zoon van Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren-Straubing
Filips III van Bourgondië   Hertog van Bourgondië, landsheer van Vlaanderen, Brabant, Namen en Limburg

1419-1467

   
 
     
1404
Filips de Stoute overlijdt
        Jan zonder Vrees volgde zijn vader op
   
maar hield zich uitsluitend met de Franse politiek bezig
     
   
     
1405
  Margaretha van Male overlijdt
   
   
     
1419
  Jan zonder Vrees wordt vermoord
          Filips de Goede volgde zijn vader op
   
  in het hertogdom BourgondiŽ en in de graafschappen Vlaanderen en ArtesiŽ
   
   
   
1421
  In 1421 kocht Filips de Goede het graafschap Namen
     
   
   
1421
  Sint-Elisabethsvloed
In de nacht van 19 november 1421 (Sint Elisabeth) trof een stormvloed de Nederlandse kust. Op verscheidene plaatsen braken de dijken. Catastrofaal was de overstroming van de polder de Grote Waard in Zuid-Holland. Bij het dorp Wieldrecht brak de dijk, de polder stroomde vol en tientallen dorpen verdwenen onder water. De overlevenden uit Wieldrecht trokken naar het naburige Dordrecht. Daar kregen zij in de Grote Kerk een eigen altaar, waarvoor een halve eeuw later panelen met een afbeelding van de ramp werden gemaakt
     
   
   
1428
  Filips de Goede van Bourgondië dwingt bij de Zoen van Delft zijn nicht Jacoba van Beieren tot afstand van Holland, Zeeland en Henegouwen
   
   
   
1430
  Filips de Goede verwierf de hertogdommen Brabant en Limburg door erfopvolging van Filips van Saint-Pol
     
   
   
1430
  Filips de Goede richt de Orde van het Gulden Vlies op bij gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal. De nieuwe Orde is een select gezelschap waarmee de hertog zijn beste medewerkers en buitenlandse bondgenoten kan eren. De Orde wordt erkend door de paus en geniet pauselijke privileges
   
   
   
1433
  Verdrag van Den Haag 12 april 1433 Filips de Goede verwerft definitief de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen
     
  Filips de Goede liet zich vanaf 1433 in Holland en Zeeland vertegenwoordigen door een stadhouder
Stadh. Holland en Zeeland    
1433-1440
  Hugo van Lannoy, heer van Santes
   
   
    
1433
 

Geboorte van Karel de Stoute      10 nov 1433 - 5 jan 1477
Zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal
Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, heer van Mechelen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen

1467-1477

   
   
Stadh. Holland en Zeeland    
1440-1445
  Willem van Lalaing, heer van Bingincourt
Stadh. Holland en Zeeland    
1445-1448
  Gozewijn de Wilde
Stadh. Holland en Zeeland    
1448-1462
  Jan van Lannoy
   
   
   
1451
  het hertogdom Luxemburg wordt een der gewesten van de Bourgondische Nederlanden
   
   
   
1457
 

Geboorte van Maria van BourgondiŽ         13 febr 1457 Ė 27 mrt 1482
Dochter van Karel de Stoute en Isabella van Bourbon
Hertogin van BourgondiŽ, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, ArtesiŽ, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Franche-Comtť, vorstin van de Nederlandse Gewesten

1477-1482

   
   
Stadh. Holland en Zeeland    
1462-1477
  Lodewijk van Gruuthuse
           
   
1464
  De allereerste Nederlandse Staten-Generaal werden op 9 januari 1464 in het graafschap Vlaanderen in Brugge samengeroepen  
Later werd Brussel in het hertogdom Brabant de vaste zetel voor de bijeenkomsten
   
   
          Filips de Goede sterft te Brugge op 15 juni 1467
          Karel de Stoute volgt zijn vader op
   
1467
  als Graaf van Holland en Hertog van Bourgondië
Onder hem bereikt het Bourgondische rijk het toppunt van zijn macht
   
   
   
1473
  Gelre komt in 1473 in handen van Karel de Stoute, hij laat zich vertegenwoordigen door stadhouders
Stadhouder in Gelre    
1473-1474
  Willem van Egmont sr
         
      1474-1477   De Bourgondische Oorlogen
   
  waren een reeks conflicten tussen de Zwitserse Confederatie en Lotharingen tegen
de Hertog van BourgondiŽ, Karel de Stoute en diens bondgenoot,
de hertog van Savoye, Filibert I, onder voogdij van zijn moeder
           
Stadhouder in Gelre    
1474-1477
Filips van Croy, graaf van Chimay
Stadhouder in Gelre    
1474-1475
  Willem van Egmont sr   waarnemend
Stadhouder in Gelre    
1475-1476
  Willem van Egmond jr   waarnemend
         
   
1477
  Tijdens de Slag bij Nancy werd
          Karel de Stoute definitief verslagen
          Karel de Stoute sneuvelt in de Slag bij Nancy
          Zijn dochter Maria van Bourgondië
   
  wordt onmiddellijk geconfronteerd met de ontevredenheid over het oorlogszuchtige en centralistische beleid van haar vader
   
1477
  Door toekenning van het Groot Privilege verkrijgt Maria financiële en militaire steun van de Staten-Generaal
           
     
1477-1482
  De Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog
          De strijd van het Hertogdom Gelre tegen de Bourgondische overheersing
De oorlog begon na de nederlaag van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in de slag bij Nancy, toen Gelre zijn kans schoon zag zich te ontdoen van het Bourgondische juk
     
   
   
1477
  Op 19 augustus 1477 trouwt Maria van Bourgondië met Maximiliaan I van Oostenrijk
   
 
Stadh. Holland en Zeeland    
1477-1480
  Wolfert VI van Borselen, heer van Veere
   
 
    
1478
 

Geboorte van Filips de Schone       22 juli 1478 - 25 sept 1506
Zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en van Maria van BourgondiŽ

1482-1506

   
 
Stadh. Holland en Zeeland    
1480-1483
  Joost van Lalaing, heer van Montigny-en-Ostrevant en Hantes
Stadhouder in Gelre    
1480-1481
  Willem van Egmond jr
Stadhouder in Gelre    
1481-1492
  Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein
     
 
     
1482
  Maria van Bourgondië overlijdt na een val van haar paard tijdens een valkenjacht
     
  Door haar huwelijk met keizer Maximiliaan komen de Bourgondische Nederlanden in handen van het Habsburgse rijk
     
  Habsburgse Nederlanden
     
 
         
 

 

 

 

Home