Nederland in het kort  
  de machthebbers 1384-1813
 

 

1384-1482
Bourgondische Nederlanden
Filips de Stoute
Jan zonder Vrees
Filips de Goede
Karel de Stoute
Maria van Bourgondië
1482-1581/1795
Habsburgse Nederlanden
Filips de Schone
Karel V
Filips II
   
1581-1795
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Frans Hercules van Valois, hertog van Anjou
Robert Dudley, de Graaf van Leicester
1588-1795
De Staten-Generaal besluiten het land zelf te gaan besturen
1795-1813
Franse tijd
   
1581-1795
Zuidelijke Nederlanden
Filips II
Isabella van Spanje
Filips IV
Karel II
Koning Filips V van Spanje
1713-1795
Oostenrijkse Nederlanden
Karel VI
Maria Theresia van Oostenrijk
Jozef II
Leopold II
Frans II
1795-1813
Franse tijd
   
1507-1592
Landvoogden van de Nederlanden      
1592-1794
Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
   
1433-1528
Stadhouders in Holland en Zeeland
1528-1747
Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1473-1543
Stadhouders in Gelre  Gelderland
1502-1543
Gouverneurs van Opper-Gelre 
1543-1577
Stadhouders in Gelre  Gelderland   en Opper-Gelre
1577-1584
Stadhouders in Gelre  Gelderland
1577-1702
Gouverneurs van Opper-Gelre 
1584-1589
Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515-1528
Stadhouders in Friesland
1528/1536-1584
Stadhouders in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe
1584-1747
Stadhouders in Friesland
1519-1536
Stadhouders in Groningen
1584-1696
Stadhouders in Groningen en Drenthe
1696-1747
Stadhouders in Groningen
1696-1747
Stadhouders in Drenthe
Stadhouders in Overijssel
1542-1754
Stadhouders in Limburg
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

 

 

 

1507-1592
Landvoogden van de Nederlanden      
Habsburgse Nederlanden
De landvoogd(es) was de hoogste regeringsfunctionaris en vertegenwoordigde de landsheer
 
1507-1530
Margaretha van Oostenrijk
vanaf 1507 tot 1515 als regentes en
van 1517 tot 1522 de facto als landvoogd
1530-1555
Maria van Hongarije
1555-1559
Emanuel Filibert van Savoye
1559-1567
Margaretha van Parma
1567-1573
Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva
1573-1576
Luis de Zúñiga y Requesens
1576-1578
Don Juan van Oostenrijk
1577-1581
Matthias van Oostenrijk    aangesteld door de Staten-Generaal, niet erkend door de koning
1578-1592
Alexander Farnese
 
1581
De Staten-Generaal verklaren de koning vervallen
1581-1583
Frans Hercules van Valois, Anjou vorst en heer der Nederlanden
1585-1587
Robert Dudley, graaf van Leicester     soeverein vorst over de Noordelijke Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gaat verder zonder landvoogd  

 

 

1592-1794
Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
Spaanse Nederlanden
1592-1594
Peter Ernst von Mansfeld-Vorderort
1594-1595
Ernst van Oostenrijk
1595-1596
Pedro Henriquez de Acevedo
1596-1598
Albrecht van Oostenrijk
1598-1621
Albrecht VII van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia van Spanje   als soevereinen
1621-1633
Isabella Clara Eugenia van Spanje
1634-1641
Don Ferdinand van Oostenrijk
1641-1644
Don Francisco de Mello
1644-1647
Manuel de Castel Rodrigo
1647-1656
Leopold Willem van Oostenrijk
1656-1659
Don Juan José II van Oostenrijk
1659-1664
Luis Francisco de Benavides Carillo de Toledo
1664-1668
Francisco de Castel Rodrigo
1668-1670
Íñigo Fernández de Velasco
1670-1675
Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca
1675-1680
Carlos de Villa Hermosa
1680-1682
Alessandro Farnese
1682-1685
Ottone Enrico del Carretto
1685-1692
Francisco van Castanaga
1692-1706
Maximiliaan Emmanuel II van Beieren
1706-1714
Spaanse Successieoorlog
 
1714-1716
Jozef L.D. von Königsegg   gevolmachtigd minister   
 
Oostenrijkse Nederlanden
1716-1724
Eugenius van Savoye    gouverneur-generaal
1724-1741
Maria-Elisabeth van Oostenrijk     
1741-1744
Karel van Lotharingen
1744
Karel van Lotharingen en Maria Anna van Oostenrijk
1744-1780
Karel van Lotharingen
1780-1792
Maria Christina van Oostenrijk en Albrecht van Saksen  
1793-1794
Aartshertog Karel-Lodewijk van Oostenrijk
 
Hierna werden de Zuidelijke Nederlanden bezet door Frankrijk
 

 

 

 

  

1433-1528
Stadhouders in Holland en Zeeland
1428
De graafschappen Holland en Zeeland kwamen in handen van Filips de Goede van BourgondiŽ
Vanaf 1433 liet hij zich vertegenwoordigen door een stadhouder
 
1433-1440
Hugo van Lannoy, heer van Santes
1440-1445
Willem van Lalaing, heer van Bingincourt
1445-1448
Gozewijn de Wilde
1448-1462
Jan van Lannoy
1462-1477
Lodewijk van Gruuthuse
1477-1480
Wolfert VI van Borselen, heer van Veere
1480-1483
Joost van Lalaing, heer van Montigny-en-Ostrevant en Hantes
1483-1515
Jan III van Egmond
1515-1521
Hendrik III van Nassau-Breda
1522-1540
Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten      vanaf 1528 ook stadhouder van Utrecht
1528
Karel V lijfde Utrecht in, de stadhouders van Holland werden ook stadhouder van Utrecht
 
1528-1747
Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1528-1540
Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten     
1540-1544
René van Chalon
1544-1546
Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praet
1547-1558
Maximiliaan II van Bourgondië, markies van Veere
1559-1567
Willem I van Oranje-Nassau    in dienst van Filips II
1567-1573
Maximiliaan van Hénin, graaf van Boussu     in dienst van Filips II
1572-1584
Willem I van Oranje-Nassau    in dienst van de Staten-Generaal
1581
1573-1574
Filips van Noircarmes     in dienst van Filips II
1584-1589
Adolf van Nieuwenaar     in dienst van de Staten-Generaal aleen Utrecht
1585-1625
Maurits van Oranje-Nassau tot 1589 alleen in Holland en Zeeland
1625-1647
Frederik Hendrik van Oranje Nassau
1647-1650
Willem II van Oranje-Nassau
1648
1650-1672
Eerste Stadhouderloze Tijdperk
1672-1702
Willem III van Oranje-Nassau
1702-1747
Tweede Stadhouderloze Tijdperk
 
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

1515-1536
Stadhouders in Friesland
 
vanaf 1515
Friesland hoorde bij de Habsburgse Nederlanden
er werden door het bestuur in Brussel stadhouders benoemd
   
1515-1518
Floris van Egmond, graaf van Buren
1518-1521
Wilhelm van Roggendorf
1521-1540
1528
Georg Schenck van Toutenburg     
ook stadhouder in Overijssel    
1536
ook stadhouder in Groningen en Drenthe
 
1528/1536-1584
Stadhouders in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe
 
1528/1536-1540
Georg Schenck van Toutenburg       
1540-1548
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren
1549-1568
Jan van Ligne, graaf van Arenberg
1568-1572
Karel van Brimeu, graaf van Megen
1572-1574
Gillis van Berlaymont, heer van Hierges
1574-1576
Caspar de Robles, heer van Billy
1576-1581
George van Lalaing, graaf van Rennenberg      vanaf 1580 in dienst van Filips II
1580-1584
Willem I van Oranje-Nassau
1581-1594
Francisco Verdugo    in dienst van Filips II   vanaf 1584 werd zijn gezag alleen erkend in de stad Groningen
 
1584-1747
Stadhouders in Friesland
 
1584-1620
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg    in de stad Groningen vanaf 1594
1620-1632
Ernst Casimir van Nassau-Dietz
1632-1640
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
1640-1664
Willem Frederik van Nassau-Dietz
1664-1696
Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
   regentes Albertine Agnes van Oranje Nassau
1696-1711
Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
  regentes: Henriette Amalia van Anhalt   1696-1707
1711-1747
Willem IV van Oranje-Nassau
   regentes: Maria Louise van Hessen-Kassel   1711-1731
   
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

1519-1536
Stadhouders in Groningen
 
1519-1536
Groningen viel onder de Gelderse hertog Karel van Egmond. Deze stelde de stadhouders aan
   
1519-1522
Cristoffel van Meurs
1522-1530
Jasper van Marwijck
1530-1536
Karel van Gelre
1536
Ludolf Coenders
   
1536-1584
De gewesten Groningen en Drenthe worden bij de Habsburgse Nederlanden gevoegd
De stadhouder van Friesland kreeg ook zeggenschap over deze gebieden
 
1584-1696
Stadhouders in Groningen en Drenthe
 
1584-1594
Francisco Verdugo    in dienst van Filips II    zijn gezag werd alleen erkend in de stad Groningen
1584-1620
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
1620-1625
Maurits van Oranje-Nassau
1625-1632
Ernst Casimir van Nassau-Dietz
1632-1640
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
1640-1647
Frederik Hendrik van Oranje Nassau
1647-1650
Willem II van Oranje-Nassau
1650-1664
Willem Frederik van Nassau-Dietz
1664-1696
Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
   regentes Albertine Agnes van Oranje Nassau
 
1696-1747
Stadhouders in Groningen
   
1696-1711
Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
   regentes Henriette Amalia van Anhalt    1696-1707
1711-1718
Stadhouderloze Tijdperk
1718-1747
Willem IV van Oranje-Nassau
   regentes: Maria Louise van Hessen-Kassel   1718-1729
   
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

1696-1747
Stadhouders in Drenthe
 
tot 1536
De drost was vertegenwoordiger van de landsheer
1536-1584
Drenthe hoorde bij de Habsburgse Nederlanden en had dezelfde stadhouder als Friesland
1584-1696
Drenthe had dezelfde stadhouder als Groningen
1696-1702
Willem III van Oranje-Nassau   in plaats van Johan Willem Friso
1702-1722
Stadhouderloze Tijdperk
1722-1747
Willem IV van Oranje Nassau
 
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

Stadhouders in Overijssel
 
1528-1584
Overijssel Oversticht hoorde bij de Habsburgse Nederlanden en had dezelfde stadhouder als Friesland
   
1584
Overijssel ging deel uitmaken van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
   
1584-1795 Overijssel had dezelfde stadhouder als Gelderland

 

 

1473-1543
Stadhouders in Gelre  Gelderland
1473
Gelre komt in handen van Karel de Stoute. Hij laat zich vertegenwoordigen door stadhouders
 
1473-1474
Willem van Egmont sr
1474-1477
Filips van Croy, graaf van Chimay
1474-1475
Willem van Egmont sr   waarnemend
1475-1476
Willem van Egmond jr   waarnemend
1480-1481
Willem van Egmond jr
1481-1492
Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein
 
1492-1504
Karel van Gelre krijgt het hertogdom in handen. Hij bestuurt Gelre zelf
1504-1505
Johan V van Nassau-Dietz
1505-1507
Filips van Bourgondië
1507-1511
Floris van Egmond
 
1538
Na de dood van Karel van Gelre kwam het hertogdom aan hertog Willem van Kleef
 
1543
Gelre werd ingelijfd door Karel V
 
1543-1577
Stadhouders in Gelre  Gelderland   en Opper-Gelre
 
1543-1544
René van Châlon
1544-1555
Filips van Lalaing
1555-1560
Filips van Montmorency
1560-1572
Karel van Brimeu
1572-1577
Gillis van Barlaymont
 
1577-1583
Stadhouders in Gelre  Gelderland
   
1578-1581
Jan I de Oude van Nassau-Dietz
 
1579
Gelre maakt zich los van de Spaanse koning Filips II    met uitzondering van het Overkwartier
 
1581-1583
Willem IV van den Bergh
 
1584-1589
Stadhouders in Gelderland en Overijssel
   
1584-1589
Adolf van Nieuwenaar  
1590-1625
Maurits van Oranje-Nassau
1625-1647
Frederik Hendrik van Oranje Nassau
1647-1650
Willem II van Oranje-Nassau
1650-1675
Eerste stadhouderloze tijdperk
1675-1702
Willem III van Oranje-Nassau
1702-1747
Tweede Stadhouderloze Tijdperk
 
1747-1795
Erfstadhouders

 

 

1502-1543
Gouverneurs van Opper-Gelre 
Opper-Gelre Overkwartier van Gelre of Gelder
was een van de vier kwartieren en tevens het stamgebied van het hertogdom Gelre
 
1502-1522
Reinier van Gelre
1522-1543
?
   
1543-1577
Opper-Gelre had dezelfde stadhouder als Gelderland
 
1577-1702
Gouverneurs van Opper-Gelre 
   
1572/7-1579
Gillis van Barlaymont
 
Als gevolg van de tachtigjarige oorlog werd het hertogdom Gelre gesplitst. De noordelijke kwartieren bleven in handen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Het overkwartier, kwam als Opper-Gelre of Spaans Gelre in handen van de Spaanse koning
 
1579-1589
Jan van Argenteau
1589-1592
Marcus de Rye de la Palud
1592-1593
Karel van Ligne
1593-1611
Herman van den Bergh
1611-1618
Frederik van den Bergh
1618-1632
Hendrik van den Bergh
1632-1640
-
1640-1646
Willem Bette
1646-1652
Jan Koenraard van Aubremont
1652-1680
Filips Balthasar van Gendt
1680-1699
Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen
1699-1702
Filips Emanuel van Horne
   
  Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd Opper-Gelre verder gesplitst: het kwam met de hoofdstad Geldern grotendeels in handen van Pruisen, met uitzondering van Venlo, dat aan de Republiek toekwam, en Roermond met enkele omliggende gemeenten, die Oostenrijks werden
   

 

  

1542-1754
Stadhouders in Limburg
 
Het hertogdom Limburg was een van de oude Nederlanden en behoorde tot de Zeventien ProvinciŽn
1542-1572
Jan van Oost-Friesland
1574-1578
Arnoud Huyn van Amstenraedt
1578-1579
Christoffel van Mondragon
1579-1597
Claude van Wittem van Beersel
1597-1612
1612-1620
1620-1624
1624-1626
1626-1632
1632-1635
Staatse bezetting
1635-1640
1640-1647
1649-1665
1665-1684
1685-1702
1702-1703
Frans Sigismund van Thurn en Taxis
1703-1705
Lodewijk van Sinzendorff
1705-1707
Jan Peter de Goës
1707-1709
Ferdinand Bertrand de Quiros
1709-1710
Johan Wenceslaus van Gallas
1710-1713
Frans Adolf van Sinzerling
1713
Lodewijk van Sinzendorff
1713-1714
George van Tunderfeld
1714-1723
Frans Sigismund van Thurn en Taxis
1725-1728
Otto van Vehlen
1728-1754
Wolfgang Willem van Bournonville
 

  

 

1747-1795
Erfstadhouders
 
1747-1751
Willem IV van Oranje Nassau
1751-1795
Willem V van Oranje-Nassau
1751-1759
   regentes: Anna van Hannover
1759-1766
   regent: Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel
 

 

 

 

 

Home