Cornelis Jansen van Berkel (15083)                  kwartier

     
Geboorte:  circa 1680    
 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                            Lijsbeth Ariens Hofflant (18852)

Kinderen:

Zoon:    circa 1710   Cornelis Cornelis van Berkel (15085)
   
Zoon:    circa 1715 Arij Cornelis van Berkel (1819), Aarlanderveen
 
Zoon:    circa 1715      Willem Cornelis van Berkel (15084)
   
   

 

 

 

28 apr 1722 protocollen Aarlanderveen
  inventarisnummer 7
bladzijde 46v
datum 28-04-1722
inhoud Bastiaan Janse Koperdraat te Aarlanderveen verkoopt aan Cornelis Janse van Berkel, mede te Aarlanderveen, een huis, berg en schuur in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen, verongeld voor 17 morgen 339 roeden, strekkend van de dijk tot in de Molenwetering, belend ten zuidoosten de erven van Cornelis Pietersz van Es en ten noorden Cornelis van Oosten. Koopsom 1.925 gulden.
vervolg a folio 47. 28-04-1722. Schuldbrief, groot 1000 gulden. Geroijeerd 29-04-1723.
   
29 apr 1723 protocollen Aarlanderveen
  inventarisnummer 7
bladzijde 109
datum 29-04-1723
inhoud Cornelis Janse van Berkel te Aarlanderveen is schuldig aan Maarten Cornelisz Stigter te Aarlanderveen een bedrag van 1.000 gulden. Gesteld onderpand: een huis, erf, berg en schuur in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen, verongeld voor 17 morgen 339 roeden, strekkend van de dijk tot in de Molenwetering, belend ten zuidoosten de erven van Cornelis Pietersz van Es en anderen en ten noorden Cornelis van Oosten.
   
17 jun 1723 protocollen Aarlanderveen
  inventarisnummer 7
bladzijde 135
datum 17-06-1723
inhoud Hermanus Staal als executeur van het testament van Cornelis van Oosten en Johan van Rijn met procuratie van Maartje van Oosten, de erfgename van Cornelis van Oosten voor een helft, en Hendrik van Houten als gemachtigde van Josina Spruijt, weduwe van Abraham Bus en Willem Bus en Willem Spruijt voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Janse van Berkel te Aarlanderveen een perceel land in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 6 morgen, strekkend uit de Rijn tot in de Molenwettering, belend ten zuiden de erven van Pieter Janse Swanenbeek en ten noorden Cornelis Pietersz van Es. Koopsom 750 gulden.
inventarisnummer 7
bladzijde 136
datum 17-06-1723
inhoud Cornelis Janse van Berkel te Aarlanderveen is schuldig aan Jacob van der Valk een bedrag van 500 gulden. Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen, verongeld voor 17 morgen 339 roeden, strekkend van de dijk tot in de Molenwetering, belend ten zuidoosten de erven van Cornelis Pietersz van Es en ten noorden Cornelis van Oosten. Nog een perceel land, als het vorige gelegen, verongeld voor 6 morgen, strekkend van de Rijn tot in de Molenwetering, belend ten zuiden de erven van Pieter Janse Swanenbeek en ten noorden Cornelis Pietersz van Es. Geroijeerd 29-10-1759.
   
5 feb 1725 protocollen Aarlanderveen     (vermelding)
  inventarisnummer 7
bladzijde 200v
datum 05-02-1725
inhoud Sijmon Geerloffsz Swartendijck te Aarlanderveen Lage Zijde is schuldig aan Cornelis Klaasz Vermij te Zwammerdam een bedrag van 500 gulden. Gesteld onderpand: een perceel hooiland in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen, verongeld voor 2 morgen 5 hond, belend ten zuiden advocaat Thoornvliet, ten noorden Cornelis Janse van Berkel en ten westen Jan Pietersz Swanenbeek. Nog een huis, erf, berg en schuur aan de Lage Rijnzijde te Aarlanderveen tegenover Zwammerdam, belend ten oosten de Herenweg, ten westen het Jaagpad, ten zuiden de Diaconiearmen van Aarlanderveen en ten noorden de weduwe van Pons Jansz van Dobben.
   
25 mei 1730 protocollen Aarlanderveen
  inventarisnummer 8
bladzijde 332v
datum 25-05-1730
inhoud Huijgh Eijckhout en Antje Dirksdr Starre, echtelieden te Aarlanderveen, zijn schuldig aan Judith Guldewagen, weduwe van Jacob Akersloot, in leven raadsheer van het Hof van Holland te 's-Gravenhage, een bedrag van 5.000 gulden. Gesteld onderpand: de helft van een woning, schuur met 46 morgen land in de Noordeinderpolder te Aarlanderveen, waarvan 28 morgen strekkend van de Aarlanderveensedijk tot de Aardijk, belend ten zuiden Maarten Hogeveen en anderen en ten noorden Maarten Stigter en 1 morgen, strekkend van de wetering tot de Aardijk. Nog 4 morgen strekkend van de Aarlanderveensedijk tot het veenland, belend ten zuiden de erfgenamen van Cornelis Neuteboom en ten noorden Klaas Buurman, alles in huur gebruikt door Arij Samsom. Nog 4 morgen als het vorige, in huur gebruikt door Cornelis Pietersz Stigter. Nog 4 morgen als het vorige, in huur gebruikt door Cornelis van Berkel en nog 5 morgen veenland en water, gelegen als het vorige, door genoemde Huijgh en zijn broer Willem Eijckhout, die de overige helft van het geheel totaal 46 morgen in bezit heeft, in gebruik zijnde. Nog hun huis met 2 morgen land, gelegen buiten het Dorp, strekkend van de Herenstraat tot de heer Du Marchie, belend ten zuiden Cornelis van Wieringen en anderen en ten noorden Daam Vos. Nog een huis en erf aldaar, strekkend van de Herenstraat tot Cornelis van der Laan, belend ten zuiden Gerardus de Rotte en ten noorden de erfgenamen van Jan Swaneken. Nog 3 morgen land, gelegen in het midden van de 28 morgen, door Arij Samsom in huur gebruikt. Geroijeerd januari 1739. Houder van de schuldbrief was toen Damma Ackersloot.
   

 

 

 

Overleden:   voor aug 1742  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
13 aug 1742 protocollen Aarlanderveen      (vermelding)
  inventarisnummer 11
bladzijde 327v
datum 13-08-1742
inhoud Pieter Klaasz Kooij te Aarlanderveen verkoopt aan Pieter Jacobsz van der Vaart te Alphen een teeltuin met boomgaard, mede twee schuurtjes in de Zuideinderpolder, verongeld voor 414 roeden, strekkend van Steven Gijsen van Dam tot in de Molenwetering, belend ten zuiden en noorden de weduwe van Cornelis van Berkel. Koopsom 225 gulden.
   
30 sep 1751 protocollen Aarlanderveen 1747-1751
  inventarisnummer: 13
bladzijde: 352
inhoud:    Arij Cornelisz van Berkel te Zevenhoven en Willem Cornelisz van Berkel te Bodegraven verkopen aan hun broer Cornelis Cornelisz van Berkel te Aarlanderveen 2/3 deel in een boerenwoning als huis, erf, berg en schuur te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, verongeld voor 23 morgen 339 roeden, strekkend uit de Rijn tot in de Molenwetering, belend ten oosten Klaas van Stavoren en Steven Gijzen van Dam en ten westen Willem Sijmonsz van Vliet. De koper bezit het overige 1/3 deel. Koopsom 2.200 gulden.
 

@

 

Home

Gorkom

 

 

back / terug