Michiel Pieters Stapper (10353)                 kwartier

Vader:     Pieter Huijbert Stapper (12767)

Moeder:  Annetje Chielen (12843)

     
Doop:   5 mrt 1704 Zevenhoven  
akte
 
getuigen: zijn oom Cornelis Chielen [45317] en Willempje Willems

 

 

 

 

Huwelijk:    15 feb 1729 Elisabeth Klaes Kruijsheer (12835),   Zevenhoven
  akte
  getuigen: Cornelis Klaese en Maerten Cornelisse

Kinderen:

Dochter: circa 1730 Margaretha (Grietje) Michielsen Stapper [44774]
     
     
Zoon:  10 nov 1734 Petrus Stapper [12842], Rijnsaterwoude
    getuigen: zijn oom Huibert Pieters Stapper (12768) en zijn tante Krijntje Mijnders (15206)
     


                                            

 

 

28 nov 1729 protocollen Nieuwveen 1721-1729
  inventarisnummer:  11
bladzijde:   195
inhoud: Cornelis Korssen Kruijsheer de Jonge, wonend onder Alkemade, Michiel Pieterse Stapper, getrouwd met Elisabet Klaasdr Kruijsheer, wonend te Leimuiden, Jan Janse Treurniet, getrouwd met Maria Klaasdr Kruijsheer en Cornelis Dirkse van de Geer te Nieuwveen, voor hem zelf en vervangend en handelend namens Claas Jeroense Versijden, wonend te Hillegersberg, samen voogden over Quirina Meijndertsdr van Adrichem, kinderen en erfgenamen van Margareta Korver, eertijds weduwe van Claas Cornelisse Kruijsheer, zoon en enig erfgenaam van Cornelis Klaasse Kruijsheer den Oude en Elisabet Pietersdr de Bruijn, die daarna getrouwd was met Pieter Pieterse Besemer, de voornoemde Jonge Cornelis Clase, Elisabet en Maria Claase geboren aan Claas Cornelisse en de voornoemde Quirina van Meijndert Cornelisse van Adrichem, verkopen aan Meijndert Cornelisse van Adrichem 1 1/2 morgen weiland in de Westerpolder, verongeld voor 1 morgen, belend ten oosten Hendrik Janse Bouman, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen de koper en ten noorden Willem Flooren en van der Stam. Koopsom 100 gulden.
   
28 nov 1729 Protocollen Uiterbuurt 1693-1778 Nieuwveen
  inventarisnummer:  3
bladzijde:   140v
inhoud: Extract. Mijndert van Adrichem, hospes in het Rechthuis van Nieuwveen, weduwenaar van Margareta Pietersdr Korver, ter eenre en Cornelis Klaasz Kruijsheer aan de Oudewetering, Michiel Stappert, getrouwd met Lijsbet Klaasdr Kruijsheer te Leimuiden en Jan Jansz Treurniet, getrouwd met Maria Klaasdr Kruijsheer te Kalslagen, Cornelis Dirksz van de Geer te Nieuwveen als voogd over Quirina Meijndersdr van Adrichem, volgens akte voor Nicolaes Kruijt, notaris te Hillegersberg, d.d. 12-05-1724, allen als kinderen en erfgenamen van Margareta Pietersdr Korver, de drie eerst genoemden geboren in huwelijk met Klaas Cornelisz Kruijsheer, de laatste bij Mijndert van Adrichem, ter andere zijde. Deling der nalatenschap. Mijndert van Adrichem blijft in bezit van alle goederen. Aan de vier kinderen schenkt hij 9 hond land in de Geereinder polder van Nieuwveen, belend ten noorden Willem Flooren van der Stam, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten oosten Heijndrick Bouwman en ten westen Van Adrichem zelf. Verder al het goud, zilver en kleinodiën, en haar kleren. Bovendien een bedrag van 2.066 gulden 13 stuivers 5 1/3 penning. Mijndert zal zijn Quirina onderhouden en op voeden tot haar volwassenheid.
   

 

 

doopgetuige van zijn neef Petrus Willems van Wijck (18953) op  11 mrt 1735 te Nieuwkoop


huwelijksgetuige op 6 mei 1735 van Wilhelmus Cornelisse van Wijck (12837) en zijn zus Elisabeth Pieters Stapper (12836) te Nieuwkoop

 

6 okt 1735 Aankoop  graf no. 112
 
   

 

   
2 mei 1737 Protocollen Nieuwveen 1730-1742
  inventarisnummer:  12
bladzijde:  125
inhoud: Jacobus van der Kluft te Rijnsaterwoude, getrouwd met Meijntje Adriaansdr Berkel, dochter en enige erfgenaam van Adriaan Berkel, voor een helft, mede Pieternelle Jacobsdr Besuijen, enige nagelaten dochter, en mede haar overleden moeder Gerritje Pietersdr van der Fits, geweest erfgenaam van Jacob Thomasse Besuijen volgens testament d.d. 11-06-1718, gepasseerd te Rijnsaterwoude, nog Pieternelle Jacobsdr Besuijen als universeel erfgenaam van haar moeder en Volkje Pietersdr van der Fits als zuster, volgens testament van Gerritje Pietersdr van de Fits te Rijnsaterwoude d.d. 07-07-1727, samen voor de wederhelft, verkopen aan Michiel Stapper te Leimuiden twee stukken land, aan Adriaan Berkel en Jacob Thomasse Besuijen opgedragen d.d. 12-03-1716, het ene groot 150 roeden in de Westerpolder, belend ten oosten Hendrik Hemmes, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen Cornelis Adriaanse van Teijlingen en ten noorden het scheid van Kalslagen en het andere in de Schilkerpolder, groot 500 roeden, belend ten oosten Willem van Bentum, ten zuiden de landscheiding van Ter Aar, ten westen het ambacht van Nieuwveen en ten noorden de Nieuwveense dijk. Koopsom 732 gulden.
   
6 nov 1738 Protocollen Nieuwveen 1730-1742
  inventarisnummer:  12
bladzijde: 138     
inhoud:  Michiel Stapper te Leimuiden verkoopt aan Hendrik Hemmes te Nieuwveen 1 morgen 150 roeden land in de Westerpolder, aan Stapper opgedragen d.d. 02-05-1737, belend ten oosten de koper, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen Cornelis Adriaanse van Teijlingen en ten noorden het scheid van Kalslagen. Koopsom 350 gulden.
   

 

 

Huwelijk:    Cornelia Claessen van Grieken (10354)

Kinderen:

   
Zoon:  5 mei 1740 Wilhelmus Stapper (10355), Leimuiden
    getuigen: zijn grootvader Klaas van Grieken [12517] en Jaapje van Daalen [45445]
     
Zoon:  13 aug 1741 Petrus Stapper (10356), Leimuiden
    getuigen: zijn oom Huibert Stapper [12768] en zijn aangetrouwd tante Marritje Claas Vroun [12840]
     
Zoon:  8 apr 1743 Petrus Stapper (10357), Leimuiden
    getuigen: zijn oom Huibert Pieters Stapper [12768] en zijn aangetrouwd tante Marritje Claas Vroun [12840] (Marijtje Stapper)
     
Dochter: 1745 Maria Machielse Stapper (15091)
     
     
Zoon:  31 mrt 1746 Petrus Stapper (10358), Leimuiden
    getuigen: zijn oom Huibert Pietersen Stapper (12768) en Martje Klaas Vermei 
     
Dochter: 23 nov 1747 Anna Stapper (10359), Leimuiden      Begraven Leimuiden op 25 jan 1748 waarschijnlijk
    getuigen: haar oom Leendert van Grieken [44760] en Marritje Willemsen Nedersticht [18838]
     
Dochter: 30 jun 1749 Anna (Antje) Stapper (10360), Leimuiden    Begraven Leimuiden op 23 aug 1762 in graf 131
    getuigen: haar oom Leendert van Grieken [44760] en Marritje Willemsen Nedersticht [18838]
     
Dochter: 15 feb 1752 Cornelia Stapper (10361), Leimuiden
    getuigen: haar achterneef Cornelis van Daalen [45430] en haar achternicht Marijtje van Daalen [45433]
     
Dochter: 17 jan 1755 Elisabeth Stapper (1626), Leimuiden
    getuigen:  Adrianus Philippus en haar halfzus Margaretha (Grietje) Michielsen Stapper [44774
     
Zoon:  16 feb 1757 Cornelius Stapper (12834), Leimuiden
    getuigen: Gijsbert Pieters Bredenboom [44770] en Pietertje Klaas van der Os [44769]
     

 

5 mei 1739 Protocollen Nieuwveen 1730-1742
  inventarisnummer:  12
bladzijde:  150
inhoud: Michiel Stapper te Leimuiden verkoopt aan Willem van Bentem te Langeraar 500 roeden land in de Schilkerpolder, belend ten oosten de koper, ten zuiden de landscheiding van Ter Aar, ten westen het ambacht van Nieuwveen en ten noorden de Nieuwveense dijk, aan Stapper opgedragen d.d. 02-05-1737. Koopsom 350 gulden.
   
19 jun 1760 Notarieel Leimuiden   nr 5271
  Wijnand van Graas en Alida Gijlswijk maken een testament bij Abraham Vossius, notaris te Leimuiden. Zij benoemen over hun eventuele toekomstige kinderen: Michiel Stapper en Cors van Grieken. Mocht zij zonder kinderen komen te overlijden dan benoemt Aaltje haar moeder Marretje Nederstigt tot haar erfgename.
Als getuigen bij het opstellen van het testament worden vermeld Lammert van Elswijk en Jacob Blonk.
   

 

 

Begraven: 9 sep 1762 Leimuiden  in graf 131   aangegeven door Cornelia van Grieken [10354]
 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
10 jan 1782 Notarieel Leimuiden   nr. 5274
  Op 10 januari 1782 compareert Wijnand van Graas als weduwnaar voor de notaris Pieter Nicolaas Vossius te Leimuiden, samen met Kors van Grieken. Aaltje is in november 1781 overleden, nalatende vier minderjarige kinderen, te weten Gerrit, Anthonij, Bernardus en Klaasje van Graas. Omdat Michiel Stapper voor haar is overleden wordt als nieuwe voogd aangesteld Willem Bakker wonende te Vriesekoop.
   

@

 

Home

Gorkom

 

back / terug

3872

3874

3876

3878

3880

3882

3884

3886

3873

3875

3877

3879

3881

3883

3885

3887

               
1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

968
Huijbert Stapper [15709]
circa 1650 -
969

970
Chiel [45313]
circa 1645 -
971

484
Pieter Huijberts Stapper [12767]
14 mei 1668 -
485
Anna (Annetje) Chielen [12843]
16 dec 1675 -
x 3 sep 1697
242
Michiel Pieters Stapper [10353]
5 mrt 1704 - 9 sep 1762